Kidslab

From iDROPSwiki
Jump to: navigation, search

In de KIDSLABS gebruiken we het creatieve proces van het maken van een game, digitale toepassing of internet of things toepassing om de 21st century skills van kinderen en jongeren te ontplooien al dan niet gelinkt aan een bepaald thema.

We vertrekken vanuit een holistisch perspectief, waarbij we de kinderen elkaars talenten en vaardigheden leren erkennen en met de samensmelting van deze complementaire talenten en vaardigheden, hen een eigen game, digitale of internet of things toepassing laten maken. De outcome heeft hierbij niet enkel een virtueel doel. Onder de begeleiding van een mentor hebben kinderen in bepaalde projecten bijvoorbeeld games gecreëerd, die een meerwaarde hadden voor de werking en sfeer van hun school of een digitale applicatie ter ondersteuning van therapeutische begeleiding van jongeren met een verslavingsproblematiek.

De projecten worden vanuit de reacties van de kinderen, hun ouders en begeleiders als vanuit academische hoek (het KIDS GAME LAB werd onderzocht door twee onderzoekers van het VUB) als zeer waardevol beschouwd.

iDROPS wil met deze methodologie kinderen in allerlei situaties helpen om hun individuele talenten en vaardigheden te ontplooien, hun talenten te bundelen om allerhande dingen te verbeteren op verschillende niveaus, binnen zichzelf, binnen hun gemeenschap en daarbuiten.


Voor meer informatie aangaande de Kidslabs zie onze site Kidslab.


Kids Projects

Hieronder vind je een lijst terug van de projecten die kinderen in een voorbij kidslab al ontwikkeld hebben.

Kidsprojects Freinetschool De Vlieger Kidsprojects Gamekamp Cool For Kids Kidsprojects Medialabs Roeselare Kidsprojects Revalidatiecentrum Ter Kouter