Main Page

From iDROPSwiki
Revision as of 07:34, 2 December 2014 by Wolf (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Welkom op de iDROPS-wiki!


Op deze wiki vind je informatie over verschillende projecten die ontstonden in de schoot van de verschillende labs die iDROPS organiseert. Deze ideeën worden op de wiki aangeboden opdat

Logo We For Work.jpg

Jeugdwerkeloosheid in Vlaanderen aanpakken met jouw vaardigheid of digitaal idee.
Klik op de titel om naar een overzicht te gaan van de verschillende labs!
Naar de We For Work website